جستجوی دستگاه :
تاریخ ثبت مطلب : 07 تیر 1399 ، 11:22
1261 بازدید

چگونه اندازه و نوع هولدر را تعیین کنیم؟

پس از انتخاب روش بستن اینسرت بر روی هولدر، باید اندازه و شکل کلی آن را انتخاب نمود. همچنین در این مرحله باید مشخص کرد که زاویه ورود ابزار چگونه باید باشد.

برای انتخاب نوع هولدر ابتدا باید نوع عملیات ماشینکاری را تعیین کنیم. به عبارت دیگر باید مشخص نماییم که در کدام یک از عملیات زیر بکار خواهد رفت: رو تراشی، کف تراشی، پروفیل تراشی و یا شیار زنی .

بطور کلی باید بخاطر داشته باشیم که هولدر با قطورترین دنباله و کوتاهترین طول ممکن در اولویت است تا در زمان ماشینکاری کمترین ارتعاش بوجود آید .
اگر ناچار به استفاده از هولدرهای بلند هستید ، سعی کنید در کوتاهترین حالت ممکن بسته شوند تا overhang کمتری بوجود آمده و از ارتعاش احتمالی پیشگیری شود.
پس از انتخاب هولدر باید دقیقا اندازه زاویه ورود آن نیز بدقت بررسی گردد. به زاویه بین لبه برنده و راستای برش زاویه ورود گفته می شود و آن را معمولا با (κ) نشان می دهیم. 


برای درک دقیق مفهوم زاویه ورود و نقش آن در ماشینکاری ، پست زیر را مطالعه کنید.