جستجوی دستگاه :
تاریخ ثبت مطلب : 09 تیر 1399 ، 12:41
1385 بازدید

زاویه ورود چه تاثیری در ماشینکاری دارد؟

زاویه ورود ، تاثیر چشم گیری در طول عمر ابزار دارد و انتخاب صحیح آن در کاهش هزینه های مصرف ابزار موثر خواهد بود. زاویه ورود ، سبب کاهش ضخامت براده و در نتیجه کاهش فشار وارد بر ابزار می شود. از سویی دیگر نیروهای شعاعی وارد بر قطعه کار افزایش می یابد و سبب ارتعاش قطعه کار خواهد شد. در ادامه مطلب با تا

به زاویه بین لبه برنده و راستای برش زاویه ورود گفته می شود و آن را معمولا با (κ) نشان می دهیم.

اگر زاویه ورود 90 درجه باشد بنابراین عمق برش برابر با عرض برش خواهد بود.

با کاهش زاویه ورود ، عرض برش افزایش می یابد که منجر به کاهش ضخامت براده شده و نهایتا به افزایش طول عمر ابزار  خواهد انجامید.

در صورت ثابت بودن میزان پیشروی، هر چه زاویه ورودی کمتر باشد ضخامت براده کمتر خواهد بود. بنابراین در صورتیکه ابزار زاویه ورودی کمتری داشته باشد می تواند پیشروی بالاتری را تحمل کند. در نتیجه با افزایش پیشروی ابزار شاهد کاهش زمان تولید خواهیم بود.

انتخاب زاویه ورود می تواند روی عمر ابزار تاثیر بگذارد زیرا از این طریق میزان فشار وارد بر واحد طول لبه تعیین می گردد. میزان ضخامت براده وابسته به زاویه ورود است و این تعیین کننده فشار وارد بر لبه برنده خواهد بود. زیرا براده نازکتر فشار را در طول لبه برنده توزیع می کند و در نتیجه توان کمتری را مصرف می نماید. فشار کمتر معمولا دارای این مزیت است که تنش کمتری به لبه برنده تحمیل می شود و به این دلیل زوایای ورود کمتر، معمولا برای عملیات سنگین و برش های ناپیوسته بکار می روند.

برای عملیات داخل تراشی باید توجه نمود که زاویه ورود حتی الامکان به 90 درجه نزدیک باشد و هرگز کمتر از 75 درجه نباشد. زوایای کمتر از 90 درجه سبب ارتعاش قطعه کار خواهند شد.

 

 

برای آگاهی از روشهای انتخاب ابزار و عوامل موثر در آن می توانید لینکهای زیر را نیز مطالعه کنید.