جستجوی دستگاه :
تاریخ ثبت مطلب : 31 خرداد 1399 ، 14:16
1149 بازدید

مراحل انتخاب ابزار ماشینکاری

انتخاب ابزار ماشینکاری نقش بسیار مهمی در کیفیت قطعات ماشینکاری شده و زمان تولید دارد. بدیهی است که انتخاب صحیح ابزار ماشینکاری ، هرینه های ماشینکاری را کاسته و دردسرهای تعویض اینسرت و آفست گیری های متعدد و زمانبر را کمتر خواهد نمود.

برای انتخاب ابزار باید به ترتیب مراحل زیر دنبال شود . با پاسخ دقیق به هریک از این مراحل ، به انتخابی مناسب و اقتصادی منتهی خواهد شد:


1- طریقه بستن اینسرت بر روی هولدر چگونه باید باشد؟

2- اندازه و نوع هولدر را تعیین کنیم.

3- شکل و هندسه اینسرت را انتخاب کنیم.

4- اندازه اینسرت را تعیین کنیم.

5- اندازه شعاع دماغه اینسرت را مشخص کنیم.

6- هندسه و شکل براده شکن اینسرت را تعیین کنیم.

7- جنس اینسرت را بر اساس جنس قطعه کار انتخاب کنیم.

8- از اطلاعات برشی صحیح در زمان ماشینکاری استفاده کنیم.