جستجوی دستگاه :
تاریخ ثبت مطلب : 12 اردیبهشت 1397 ، 21:42
4158 بازدید

تست دقت دستگاه CNC

تست دقت دستگاه CNC پس از ساخت ماشینCNC ، یک بررسی دقیق از دقت دستگاه و عملکرد بایستی انجام شود. برای این منظور، برخی از آزمون ها تعریف شده اند. نتیجه مهم تعامد بین محور های دستگاهCNC هست. با این حال، تست ها CNC همچنین می تواند برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه به عنوان آزمایش پذی

تست دقت دستگاه CNC
پس از ساخت ماشینCNC ، یک بررسی دقیق از دقت دستگاه و عملکرد بایستی انجام شود. برای این منظور، برخی از آزمون ها تعریف شده اند.  نتیجه مهم تعامد بین محور های دستگاهCNC هست.
با این حال،  تست ها CNC همچنین می تواند برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه به عنوان آزمایش پذیرش توسط خریداران ماشینCNC ، برای مقایسه بین دستگاه های مشابه با برندهای CNC متفاوت و بررسی طول عمر دستگاه CNC مورد استفاده قرار گیرد.
سه نوع آزمون برای تست دستگاهCNC  می توان ذکر کرد.


A-    تست های هندسی برای اندازه گیری خطاهای خطی، موازی یا متمرکز بودن براساس استانداردهای
ISO 230: 2006            
 ISO 10791: 1998
 ISO 13041: 2004           
و سایر استانداردها تعریف شده است توسط کمیته فنی ISO 39 / SC 2 (شرایط آزمون برای دستگاه  ماشین ابزار)
 این استانداردها برای ارزیابی دقت ، تکرار پذیری محورهای ماشین ابزار CNC با اندازه گیری  مستقیم هر محور، روش های محور خطی و چرخشی پیشنهاد می کند.


B -  گروه دوم شامل روش هایی برای مطالعه کنترل درونی بر اساس لیزر بین به نام دستگاه "بالبار" می باشد. برای حرکت نسبی دو محور دکارتی, سپس موقعیت محورها برای اندازه گیری تکرارپذیری دستگاهCNC سنس می شوند. هنگامی که چند محور چرخش به طور همزمان در نظر گرفته شود هیچ استانداردی برای تست بالبار وجود ندارد. به استثنای مواردی که برای بررسی ماشین های پنج محور با پیکر بندی تیلت تیبل  (RRLLL) یا ساختارهای دیگرمی باشد. یکی دیگر از اهداف مهم برای دستیابی به بهترین پیکربندی ماشین CNC ، اندازه گیری خطای با استفاده از ابزارها که روی دستگاه های CNC مدرن اجرا می شود برای نظارت بر رفتار محور محرک با توجه به موقعیت محورصورت می گیرد.


C   - آخرین گروه شامل " تست قطعات " برای بررسی رفتار تراش ها و فرز در طول فرآیند ماشینکاری در حال حاضر، تست فرز سه محور vmc تنها انجام می شود. مشهورترین قطعه NAS است  (تعریف شده در ISO 10791-7: 1998). اما این آزمون پیچیده نیست سطوح به همین دلیل است که پارامترهای مختلف در سال های گذشته طراحی شده اند مانند قطعات به اصطلاح مرسدس یا NCG (موجود در انجمن NC-Gesellschaft) با این حال، هیچ یک از آنها هنوز در استاندارد، ISO استاندارد وجود ندارد.
علاوه بر این، هیچ بخش خاصی برای تست ماشینکاری پنج محور وجود ندارد، به طوری که مشتریان باید تست هایی خود برای بررسی ماشین cnc مورد نظرشان پیشنهاد بدهند که بسیار وقت گیر است.